mCollab

mCollab - Мобилна апликација.

Мобилна апликација – mCollab

mCollab апликацијата е наменета за компании кои се занимаваат со дистрибуција и продажба на терен. Нарачките од терен сега можете да ги правите од вашиот ANDROID уред.

Oперативен систем

mCollab како апликација работи:

Windows,
Andorid,

што значи компаниите кои веќе купиле и користат хардверска опрема која работи на Windows оперативен систем, со mCollab не се изложени на дополнителни трошоци за нова опрема.

Брзо и едноставно креирање документи од терен, нивно печатење во А4 формат или пак издавање на фискални сметки, како и брз, сигурен и едноставен пренос на податоците кон и од терен.

mCollab апликацијата исто така овозможува брзо и едноставно креирање попис на вашиот магацин.