Synergy/Фискални»
Софтвер»
Фискални производи со GPRS 
Фискални производи - надградба 
Фискални производи 
POS опрема 
Фискални мемории 
 
 Вашата кошничка
Вашата кошничка е празна
 
Мени
  Фискални производи со GPRS
  Фискални производи - надградба
  Фискални производи
  POS опрема
  Фискални мемории
 
Контакт
Акцент Компјутери

ул. Орце Николов бр: 133 Д-3
1000 Скопје
Р. Македонија

тел.:  (02) 3133-122
факс: (02) 3290-420

e-mail:
accent@accent.mk
info@accent.mk
Секоја нарачка може да се однесува само на една физичка локација. Локацијата треба да биде претходно пријавена како подружница во ЦРМ.


Анкетен лист
Оценка за техничкото лице со кое соработувате
Име (ако не е внесено, важи за сите)
1. Како ја оценувате стручноста? Недоволно    Добро    Одлично
2. Дали ги исполнува обврските? Недоволно    Добро    Одлично
3. Трпеливост Недоволно    Добро    Одлично
4. Дали доаѓа во договореното време? Да    Не
 
Оценка за услугата (хардверот, системското решение)
Име (ако не е внесено, важи за сите)
1. Генерална оценка Недоволно    Добро    Одлично
2. Постоење на функциите кои ги очекувавте Недоволно    Добро    Одлично
3. Стабилност при работа Недоволно    Добро    Одлично
4. Едноставност за користење Недоволно    Добро    Одлично
5. Сигурност на системот Недоволно    Добро    Одлично
6. Брзина на работење (внес, измена, бришење на податоци) Недоволно    Добро    Одлично
7. Кој дел од системот го сметате за најважен во Вашето работење?
8. Сугестии, забелешки и предлози за подобрувања во врска со системот
 
Оценка за Accent
1. Генерална оценка Недоволно    Добро    Одлично
2. Имиџ на фирмата Недоволно    Добро    Одлично
3. Квалитет на услугите Недоволно    Добро    Одлично
4. Професионалност Недоволно    Добро    Одлично
5. Цена на услугите Не знам    Ниска    Коректна    Висока
 
 
 
Copyright © 2007 Accent Computers