Cashley

софтвер за фискални cashley

Софтвер за олеснување на работата со фискалните уреди и контрола на промет и артикли

Добивате

WEB Пристап

  • Визуелен Real time готовински промет
  • Промени и следи од дома
  • Пристапи од својот мобилен телефон

DESKTOP Апликација

  • Ултрабрзо креирање сметки
  • Сторнирањето никогаш полесно
  • Модерен графички интерфејс