Фискални таксиметри

Создадовме два пакети, за да можете да го одберете најсоодветниот на Вашите потреби

Основен пакет

Ажурирање и синхронизација на податоци од фискален апарат со сервер на УЈП
Годишна техничка контрола
Продолжување на траење на SIM картичка за 12 месеци
Неограничен GPRS VPN Сообраќај за 12 месеци
Неограничена техничка подршка за 12 месеци
Работна рака за сервисни интервенции за 12 месеци
Вклучени софтверски надградби за 12 месеци
Замена на крипто медиум (карта) со истечен рок
Промотивно силиконска тастура

Премиум пакет

Основен пакет +
Продолжена гаранција од 12 месеци според стандардни гаранциски услови (Вклучени резервни делови)

Обновата може да се направи во било кој момент, но не покасно од моментот кога истекува претплатата. Со предвремената обнова не се губи ниту еден ден од веќе платената комуникација и поддршка, туку претплатата се продолжува за 12 месеци од датумот кога е донесен фискалниот апарат за продолжување на конекцијата.

Во Нултиот пакет се наплатува секоја интервенција според актуелниот ценовник за делови и услуги. Во Основниот пакет се наплатуваат само деловите според актуелниот ценовник. Во Премиум пакетот не се наплатуваат деловите според стандардните гаранциски услови.

Во Основниот и Премиум пакетот замената на крипто медиумот со истечен рок (Член 3а од Законот за регистрација на готовински плаќања) е бесплатна. Прием на фискалните апарати се врши со сервисна книга за апаратот и по извршена уплата на избраниот пакет по проф-ра или во готово.

Актуелниот ценовник за услуги и делови е достапен на https://www.accent.mk/downloads/cenovnik%20na%20rezervni%20delovi%20za%20TA505.pdf