Преземања

PC комуникација со фискални уреди

.NET 2.0 библиотека и конзолна апликација за извршување команди на Windows – за сите уреди

ecrprint – конзолна апликација за извршување команди на Windows

ecr.dll – библиотека за извршување команди на Windows

Подесување време/Печатење извештаи/Читање ЕКТ/Артикли/Одблокирање – за сите уреди


Ecr – програма за Подесување време/Печатење извештаи/Читање ЕКТ/Артикли/Одблокирање
(*потребно: Java 1.8+ (32bit) и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)

Фискална каса SY55/Мобилна каса SY46/Мобилна каса SY47/Фискална (мобилна) каса SY250

Контролни кодови

Примери за IN датотека

Драјвери за RS USB адаптер (Accent)

Win 32-bit

Win 64-bit

serial port driver rsUsbAdapter

Апликација за промена на даночните стапки

Фискален принтер EcrVatGroups – апликација за промена на даночните стапки
(*потребно: Java 1.8+ (32bit) и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)

Фискален апарат, модел SY55, SY250, SY47, SY46 EcrVatGroups – апликација за промена на даночните стапки
(*потребно: Java 1.8+ (32bit) и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)

Апликација за сопствениците на бензински станици кои користат Vertico

За корисниците на Vertico (кои не се поврзани со Collab) овозможува upgrade на даночната стапка на артиклите на 10%
За корисниците на Vertico кои користат Collab, овозможува користење на даночната стапка В во 10%
*Претходно е потребно да постои веќе извршена промена на фискалниот уред со даночна стапка В = 10%Упатства за користење

Упатство за користење SY46/SY47

Упатство за користење SY46/SY47

Упатство за користење SY55

Упатство за користење SY55

Упатство за користење SY250

Упатство за користење SY250