Преземања

PC комуникација со фискални уреди

.NET 2.0 библиотека и конзолна апликација за извршување команди на Windows – за сите уреди

ecrprint – конзолна апликација за извршување команди на Windows

ecr.dll – библиотека за извршување команди на Windows

Подесување време/Печатење извештаи/Читање ЕКТ/Артикли/Одблокирање – за сите уреди


Ecr – програма за Подесување време/Печатење извештаи/Читање ЕКТ/Артикли/Одблокирање
(*потребно: Java 1.8+ (32bit) и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)

Фискална каса SY55/Мобилна каса SY46/Мобилна каса SY47/Фискална (мобилна) каса SY250

Контролни кодови

Примери за IN датотека

Драјвери за RS USB адаптер (Accent)

Win 32-bit

Win 64-bit

serial port driver rsUsbAdapter

Апликација за промена на даночните стапки

Фискален принтер EcrVatGroups – апликација за промена на даночните стапки
(*потребно: Java 1.8+ (32bit) и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)

Фискален апарат, модел SY55, SY250, SY47, SY46 EcrVatGroups – апликација за промена на даночните стапки
(*потребно: Java 1.8+ (32bit) и сериски кабел за поврзување на фискален уред со pc)Упатства за користење

Упатство за користење SY46/SY47

Упатство за користење SY46/SY47

Упатство за користење SY55

Упатство за користење SY55

Упатство за користење SY250

Упатство за користење SY250