Известување за корисниците на Vertico

За сопствениците на бензински станици кои користат Vertico, најновите поставки може да ги преземат од сајтот на Акцент на следниов линк

Рекоа за нас

Софтверски пакети

Ставете акцент на Вашиот софтвер.

COLLAB

Моќно Веб ориентирано
ERP решение
моделирано на Вашите потреби

collabBox

Комплетно Веб ориентирано решение
за материјално
и комерцијално работење

easyPos

  
Десктоп апликација
за ресторанско работење
и малопродажба

Vertico

Лиценциран софтвер за
aвтоматизација на бензиски пумпи

Производи

Вистински решенија за постојан раст на Вашата компанија!

Грижа за клиентите!

Грижата за корисниците е наш приоритет, а довербата и задоволство кај комитентите, е наша постојана обврска. Гарантираме за безбедноста на податоците на нашите клиенти преку обезбедување на:

Доверливост

Максимално обезбедена преку авторизиран пристап на овластени корисници до системот на Акцент ДООЕЛ.

Интегритет

Гарантиран преку заштита на сите елементи од системот, заштита на точноста и комплетноста на податоците.

Достапност

Овозможена преку непречено користење на информативниот систем од неговите овластени корисници преку највисока заштита на информациите, услугите и ресурсите.