Вработување

Од создавањето на Акцент во 1990 год., Акцент воспостави соработка со голем број на компании. Со развојот на многуте софтверски апликации за малопродажба, мобилна продажба, ЕРП решенија, станавме сигурен и докажан партнер за софтверски решенија. Доказ за тоа е бројката од над 2000 корисници на нашиот софтвер, ширум Македонија.
Во Акцент секогаш е предизвик да се направи подобро, побрзо, посовремено решение кое ќе служи за задоволување на актуелните потреби на пазарот. Создавањето на квалитетни производи се заснова на искусни вработени кои работат на решението. Секој има прилика и е поттикнат да придонесе со предложување и споделување на идеи и мислења, предлози за подобрување на постоечките решенија и развој на нови.
Внатрешната комуникација меѓу вработените е нешто на коешто постојано се работи. Создавање на добри релации е носечкиот столб за подобро разбирање на задачите кои претстојат пред вработените. Со тоа компанијата го зацврстува и го гради своето реноме преку единствено и здружено настапување пред проблематиката со која се соочуваме.
Карактеристиките на нашиот софтвер се карактеристики и на вработените. Ние сме:
Брзи, енергични, динамични
Постојани
Сигурни
Модерни
Прилагодливи
Дали Вие себе си се гледате како енергично засилување на нашиот успешен и докажан тим?

Вашето Име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Тема

Порака