Софтверски пакети

Солидна фондација во раководењето на работните процеси е од клучно значење за постоењето и напредувањето на една компанија. Зошто да губите време на рачно извршувани процеси, кога нашиот систем може да ги автоматизира. Брзо и лесно достапната документација од страна на соодветниот кадар и елиминацијата на повторување на постапки, ја зголемуваат ефикасноста и доведуваат до побрз одговор кон Вашите клиенти.

Со скратување на потребното време за испорака на услугите, бројот на Вашите клиенти може слободно да расте, бидејќи Вие сега веќе ќе бидете во можност да го направите тоа. Решенијата на Акцент и покрај големиот број на функционалности, се лесни за употреба.

Рекоа за нас

Рекоа за нас

Тогаш зошто да чекате? Ослободете го Вашето време за да се фокусирате на она што Вам Ви е битно – водењето на Вашиот бизнис.

ERP

Од Вашето ERP решение Ви треба?

Прегледност
Организираност
Тек на документи
Брзина
Пристапност
Стабилност
Контрола

софтвер за сметководство

Моќна ERP веб апликација за целокупниот процес на Вашето работење!

Моделирано по Вашите потреби:
софтвер
сервер,
поставување,
имплементација

Ваше е само да почнете да го користите!

инвестира во ерп софтвер

Дали и зошто да се инвестира во ERP?


На една компанија не и треба ERP за да биде успешна, но ERP софтверските решенија овозможуваат поквалитетна и полесна организација во компанијата, а со тоа подобрување на бизнис процесите, преку намалување на трошоците и зголемувње на профитот.

Комерцијално/материјално

Од Вашето ERP решение Ви треба?

Прегледност
Перформанси/Опции/Форми/Документи/Сеопфатност
Брзина
Пристапност

софтвер за сметководство collabBox

Пакет решение за комерцијално и материјално работење

Веб ориентирано решение кое овозможува пристап 24/7 од секоја локација до вашите податоци

ресторани и малопродажба

Што ако нашата дејност е на една локација?


Доколку ја извршувате својата дејност на една физичка локација, тогаш ви е потребен софтвер со кој ќе креирате и ќе управувате со документацијата лесно, прегледно и законски правилно.

Ресторани и
Малопродажба

Сакате да ја подобрите и забрзате услугата?

Полесно уредување и внесување на нови документи и артикли?

софтвер за малопродажба easyPos

Предводник во ресторанското работење и малопродажба

софтвер за бензински пумпи

Дали пости едноставен и стабилен софтвер за бензински пумпи?

Секако дека постои, VERTICO е решението за Вас. Акцент го има развиено најдоброто решение за бензински пумпи кое ќе ги задоволи технолошките потреби на пазарот преку комплетна фискализација на нафтените деривати на мало.
.

Бензински пумпи

Сакате да ја подобрите и забрзате услугата?

Полесно уредување и внесување на нови документи и артикли?

софтвер за бензински vertico

Автоматизација на бензински пумпи

Kомплетна фискализација на нафтените деривати на мало

Сакате подобар увид и контрола на Вашиот бизнис?

Софтвер за олеснување на работата со фискалните уреди и контрола на промет и артикли.

Фискални сметки

За поголема контрола Ви треба?

Real time готовински промет,
Извештаи по повеќе параметри,
Увид во работата 24/7,
Веб пристап,
Прегледен графички интерфејс.

софтвер за фискални cashley

Специјален бизнис пакет, од Десктоп и Веб апликација за поедноставување на работењето со фискални сметки и нивна контрола.


софтвер за хотели

Беспрекорен ред и организираност се задолжителни во Вашиот хотел?

Веб апликација со модерен и функционален дизајн, која Ви овозможува прегледност и удобност во работењето.

Хотели

За се да се одвива во предвидениот ред Ви треба?

Организација,
Едноставност,
Прегледност,
Функционалност.

софтвер за хотелиерско работење

Хотел менаџмент софтверско решение за подобрување на хотелиерското работење.


дистрибуција и продажба на терен

Ви треба апликација за дистрибуција и продажба на терен?

Мобилна апликација со која нарачките од терен сега можете да ги правите од вашиот ANDROID уред. Брзо и едноставно креирање документи од терен, нивно печатење во А4 формат или пак издавање на фискални сметки, како и брз, сигурен и едноставен пренос на податоците кон и од терен.

Мобилна продажба

За непречено да се одвива работата на терен Ви треба?

Брзо и едноставно креирање попис на вашиот магацин,
Креирање на документи,
Попис на основни средства,
Прегледи.

мобилна апликација

Мобилна апликација за непречено работење на терен.

Побарајте помош за вистинското решение за Вашето работење

Доколку имате прашање за постоечките функционалности или потреба од нови, тимот на Акцент Ви стои на располагање.

Нашата цел е Клиентот СЕКОГАШ да биде задоволен!

Бројот на клиенти секојдневно расте, а со тоа и нашиот ТИМ.

Квалитетот на нашите софтверски решенија ни дава за право да се истакнеме со голем број задоволни клиенти.

: +389 2 3 133122 лок: 854 или 855
: salesteam@accent.com.mk
Консултирајте се

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Тема

Порака