Vertico

софтвер за бензински vertico

Најдобриот софтвер за бензински пумпи на пазарот

Преку 0 инсталации и задоволни коминтенти

Vertico решенијата за бензински пумпи се продукт кој ги задоволува технолошките потреби на домашниот пазар во насока на комплетна фискализација на нафтените деривати на мало.

Компоненти

Можност за преглед на различни извештаи како

точење по пиштол,
точење по корисник,
точење по дериват,
вкупно промет по комитент и други.

Вграден модул за

продажба,
евидентирање и водење лагер листа на нафтени деривати.

Кориснички ориентиран интерфејс на апликацијата, поделен на три дела.


Пиштоли, за информации и акции поврзани со самите пиштоли


Дневник, информации за дневниот промет на тековната смена


Акции, за извршување на сите потребни акции за нормално функционирање на апликацијата

Имплементација и поддршка

Тимот за имплементација и поддршка на акцент софтверските производи, секогаш се грижи да овозможи непречена работа на нашите клиенти. Се трудиме да ги задоволиме потребите на клиентите и секојдневните проблеми да ги донесеме на минимум.
Годишната гаранција опфаќа 12 месеци, комплетна поддршка.
За пост гаранциското одржување Акцент има спремено понуда во три нивоа на поддршка, во зависност од потребите на клиентот.

Побарајте помош за вистинското решение за Вашето работење

Доколку не сте сигурни кое решение е најсоодветно за Вашето работење, Ве молиме да не контактирате.
Нашиот тим Ви стои на располагање за сите Ваши прашања!

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Тема

Порака