Контакт

: (02) 3133-122
: (02) 3290-420
: support@accent.mk
: info@accent.mk
: accent@accent.mk
Жиро сметка: 530-0101002676-69
Депонент: Охридска Банка
ДДВ Број: МК.4030995135699

: Ул.”Орце Николов” бр 133-Д3,
1000 Скопје, Р. Македонија

: Работно време

Понеделник – Петок: 08:00h – 17:00h
Сабота: 10:00h – 15:00h

Акцент е секогаш достапен за комуникација со своите потрошувачи. Ви стоиме на располагање.

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Тема

Порака

Ви благодариме на довербата.