Контакт

: (02) 3133-122
: contact@accent.mk
: accent@accent.mk
ДДВ Број: МК.4030995135699

Жиро сметка: 250010100267604
Депонент: Шпаркасе Банка

Жиро сметка: 250001000251307
Депонент: Шпаркасе Банка
Жиро сметка: 270000001064365
Депонент: Халк Банка

Жиро сметка: 210049990450179
Депонент: Тутунска Банка

: Ул.”Орце Николов” бр 133-Д3,
1000 Скопје, Р. Македонија

: Работно време

Понеделник – Петок: 08:00h – 16:00h

Акцент е секогаш достапен за комуникација со своите потрошувачи. Ви стоиме на располагање.

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Тема

Порака

Ви благодариме на довербата.